“persoonlijke begeleiding, coaching, huisorganisatie en advies.”

A A

Welkom

persoonlijke begeleiding, coaching, huisorganisatie en advies

Huisvesting
  • U gaat kleiner wonen en ziet op tegen de verhuizing
  • U wilt uw woning in opgeruimde, verzorgde conditie verkopen
  • Uw woning moet worden aangepast, of gerenoveerd
  • U hebt door ziekte of anderszins een achterstand in de organisatie van uw huishouden, administratie of werk
  • Uw kind gaat zelfstandig of begeleid wonen; maar is daarvoor nog niet voldoende toegerust
  • U moet een nalatenschap gaan afwikkelen, gaan ordenen en opruimen

Herkent u dit soort situaties?
Als het gaat om vragen over huisvesting, persoonlijke huisorganisatie, zelfstandig wonen, inrichting van uw woning en de verzorging van nalatenschappen- ik bied u ondersteuning, projectbegeleiding en coaching, om in uw situatie overzicht rust en te brengen.